کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللیثبت نام حضوری شامل   

    دریافت گواهینامه حضور درکنفرانس

     دریافت گواهینامه پذیرش مقاله (به تعداد نویسندگان) در روز کنفرانس

     دریافت پکیج کنفرانس (شامل کیف + خودکار + سی دی مجموعه مقالات )

     نمایه سازی مقالات درپایگاه Conference.ac

     امکان چاپ قطعی مقالات درژورنال های معتبر ISI

    پذیرایی نهار در روزکنفرانس

   پذیرایی دو میان وعده در روزکنفرانس

     امکان دریافت گواهی زودهنگام

    امکان دریافت رسید مالی

         هزینه حضور در کنفرانس برای هرنویسنده همکار  150.000 تومان  میباشد

 

 

      ثبت نام حضوری بدون مقاله

   دریافت گواهینامه حضوردرکنفرانس

   دریافت پکیج ویژه کنفرانس

     

      ثبت نام غیرحضوری شامل

     دریافت گواهینامه پذیرش مقاله (به تعداد نویسندگان) – بعد از برگزاری کنفرانس به صورت رایگان ازطریق پست ارسال خواهد شد .

    دریافت CD مجموعه مقالات کنفرانس

    نمایه سازی مقالات درپایگاه Conference.ac

     امکان چاپ قطعی مقالات درژورنال های معتبر ISI

     امکان دریافت گواهی زودهنگام

     امکان دریافت رسید مالی

 

        توجه 

در ثبت نام غیر حضوری نیاز به ثبت نام نویسنده همکار نمیباشد ، گواهینامه به تعداد نویسندگان صادر خواهد شد.

در ثبت نام حضوری درصورتیکه نویسندگان همکار تمایل به حضور در کنفرانس رادارند میبایست طبق جدول هزینه حضور در کنفرانس را پرداخت نمایند.

دانشجویان عزیز با ارسال تصویر کارت دانشجویی ازتخفیف دانشجویی میتواننداستفاده کنند.

اساتید گرامی و اعضای محترم هیات علمی نیز با ارائه تصویر مدرک مربوطه میتوانند از تخفیف ثبت نام بهره مند گردند.

 هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 90.000 تومان می باشد.